Dränering på hästgården

När ett nytt hus ska byggas är det viktigt att göra en ordentlig dränering först. Annars finns en risk för fuktskador i framtiden. Visst går det att göra en ny dränering längre fram i tiden, om behovet skulle uppstå. Men bäst är att göra rätt från början. 

Dränering kan göras av många skäl. Man kan dränera tomten för att komma till rätta med att vattnet inte rinner undan ordentligt, eller som förberedelse när man ska anlägga en pool. Det är också vanligt att dränera när en ny byggnad ska uppföras på tomten. Det är inte nödvändigt när en friggebod ska byggas på plintar, men om det rör sig om en byggnad med källare, eller med en grund som vilar direkt på marken, är det ofta nödvändigt att dränera innan man gräver källare eller gjuter betongplatta. 

Dränering

Dränering hos oss

Det är uppenbart att det finns ett stort behov av dränering, och många byggnader runt om i landet skulle nog behöva dräneras om. För fem år sedan rapporterade Yle att var femte byggnad i Finland hade fukt- eller mögelskador. Troligen är andelen ungefär lika stor i Sverige. Det är inte troligt att alla dessa skador beror på bristfällig dränering, men många av dem – säkert mer än hälften – gör antagligen det. 

Dränering är allra viktigast i hus med källare, där grunden står direkt mot en tät jordart. Exempel på en sådan jordart är blålera. Det kan också vara problematiskt om grunden ligger an direkt mot berget. Om du ska gjuta en platta är det mindre troligt att bristfällig dränering kommer att orsaka fuktproblem i framtiden, men det är ändå viktigt att se till att få en bra dränering från början, inte minst eftersom vi nog kan vänta oss mer nederbörd i framtiden.