Golvslipning på gården

Om du bor på en gård har du troligen vackra gamla trägolv i ett eller flera rum. Trä är ett levande material, vilket innebär att det får en vacker patina med tiden. Men till slut blir golvet slitet, och då går det ofta att slipa om det. 

Men det finns ju inte bara gamla trägolv av god kvalitet i små och stora hus på landet. Även i städerna är det många som har vackra trägolv i sina villor och lägenheter. Dessa golv kan också slipas om. Om du bor i Stockholm med omnejd hittar du en bra golvslipare här.

För oss på Sunnanå häst börjar det nu bli dags att slipa golven i flera rum, både i huvudbyggnaden och i några av de små stugorna. Framför allt är det bagarstugan som behöver en golvslipning. 

Att tänka på vid golvslipning

Vilka golv kan slipas?

Det är inte alla golv som kan slipas. Massiva trägolv som parkett- och plankgolv kan slipas flera gånger. Lamellparkett kan slipas två gånger, sedan bör den bytas ut. Fanérgolv kan däremot inte slipas. 

Golvslipning

Hur mycket av golvet försvinner vid en slipning?

Varje slipning tar ungefär en millimeter av golvet. De tunnaste slipbara golven är lamellparkett, som är ungefär 2,5 millimeter tjockt. Det kan slipas två gånger innan det måste bytas ut.

Kan jag slipa golvet själv?

En snabb googling gör att du hittar flera sidor med information om hur du på bästa sätt slipar golvet hemma på egen hand. Men det är ett tidsödande arbete, och det är lätt att något blir fel om du inte är van. Det gäller framför allt om ni har ett tunt golv, som inte kan slipas om särskilt många gånger. Om du tar hjälp av en professionell golvslipare blir resultatet bättre, och du kan känna dig trygg i att slipmaskinen inte kommer att gå igenom golvet.

Bör man behandla golvet efter slipning?

Eftersom en slipning tar bort det yttersta lagret försvinner även ytbehandlingen. Därför är det viktigt att lägga på ny behandling. Golv kan behandlas på många sätt, med bl.a. olja eller vax. Om du tar hjälp med slipningen kan du fråga de som utför den vilken behandling som är lämplig. Du vill undvika att golven blir så hala som i det här hyreshuset i Gamla Stan i Stockholm.